Projectmanagement

Kies voor een gestructureerde projectaanpak metmeta. Elk project dat door Meta begeleid wordt kenmerkt zich door een doordachte aanpak waar processen en informatie samenkomen. 

Voorafgaand aan elk project vindt afstemming plaats over doelstellingen, doorlooptijd en kosten. Deze komen samen in het Plan van Aanpak dat gehanteerd wordt als basis voor de projectrealisatie.