Projectmanagement

Uw project van voorbereiding tot afronding gerealiseerd metmeta. Bij aanvang van het project worden afspraken en verwachtingen vastgelegd in een Plan van Aanpak. In dit plan zijn tevens planning, resourcing en kosten opgenomen. Na vaststelling dient het plan als leidraad gedurende het project. Afwijkingen/aanpassingen ten opzichte van het plan worden helder gecommuniceerd richting opdrachtgever, waardoor u nooit voor verrassingen komt te staan.

metmeta. haalt u duidelijkheid en structuur binnen uw organisatie.