Implementatiemanagement

Projectmanagement +. Implementatie is meer dan een project realiseren. Het is de organisatie meenemen in de wijziging en zo de verbeterslag zoals deze is gerealiseerd met een project borgen binnen de organisatie.

Naast het realiseren van vooraf bepaalde doelstellingen, heeft implementatiemanagement over het algemeen een cultuurverandering als resultaat. Medewerkers stappen over op een andere werkwijze, dit brengt onzekerheid met zich mee. Wat betekent dit voor het individu? Aandachtspunten die meegenomen moeten worden in de implementatie metmeta.