Advies

Advies kan op vele vlakken gegeven worden. Door de bedrijfskundige achtergrond van Meta kan zij naast het managen van projecten gerelateerde activiteiten uitvoeren. Denk hierbij aan;

 •      Plan van Aanpak opstellen voor de initiatie van een project, maar zelf de regie over uw project houden? Stel een projectplan op metmeta.
 •      Review van uw projectactiviteiten, metmeta voert een quickscan uit op uw project en geeft aanbevelingen.
 •      Procesanalyse met als resultaat advies voor optimalisatie of kostenbesparing.
 •      Procesmanagement, sturing op realisatie van projectresultaten
 •      Kennisborging, vastlegging van kennis, overdracht middels voorlichting en training


De activiteiten kunnen op diverse werkvlakken uitgevoerd worden. Denk hierbij aan;

 •      (ERP) systeem realisatie
 •      Website realisatie
 •      Logistieke vraagstukken
 •      Marketing trajecten
 •      Aanbestedingen
 •      Verkiezingen
 •      Basisregistraties