Projectmanagement 

Implementatiemanagement

Advies

Uw project in goede handen metmeta.

metmeta. helpt u uw projecten te managen en te implementeren, maar biedt ook advies bijvoorbeeld in de vorm van een plan van aanpak of door een audit uit te voeren op uw project.

Voor meer informatie over de aangeboden diensten klikt u op bovenstaande buttons.

De huisstijl van metmeta. symboliseert haar werkwijze, gestructureerd en niet het wiel opnieuw uitvinden. Binnen organisaties is veel kennis aanwezig, waardevolle kennis, die vaak onvoldoende of niet efficiënt wordt ingezet. Hetzelfde geldt voor te realiseren producten die complex gemaakt worden door ze als een geheel te benaderen. Een opgeknipt product bestaat uit componenten die te overzien zijn voor de organisatie, daarnaast zijn deze in sommige gevallen beschikbaar of is er kennis aanwezig om deze eenvoudiger te realiseren. 

Vergelijk deze werkwijze met tangram, met dezelfde onderdelen kunnen vele verschillende figuren gemaakt worden. De onderdelen hebben een onderlinge samenhang, die niet uit het oog verloren mag worden, het grote geheel blijft in beeld, terwijl er gewerkt wordt met kleinere onderdelen.